Krajina v proměnách

Stolístek střídavokvětý

Myriophyllum alterniflorum

Sto lístků

Listy vyrůstají z uzlin stonku v úkrojcích až po čtyřech a v rozestupech 5 až 10 mm. Jsou jemnolisté, obvykle střídavé, rozdělené až na 18 zpeřených listů. Díky tomu se zdá, že má nespočet listů, a proto byl rod pojmenován Myriophyllum, německy Tausendblatt. V potocích Bavorského a Hornofalckého lesa tančí křehké rostliny v živém proudu.

Měření kvality vody

Julia

Sattler

Ekologie a ochrana přírody

Universität Regensburg – Institut für Botanik

Střídání květů

Květy se objevují v letních měsících od července do září v několikacentimetrových květenstvích. Růžové samičí květy, každý se čtyřmi světle červenými tyčinkami, jsou uspořádány střídavě v dolní části. Toto uspořádání odlišuje tento druh od jeho sesterských druhů a dává mu jméno “alternate” nebo “alterniflorum”. V horní části květenství jsou krémově zbarvené samčí květy, každý s osmi tyčinkami. Protože je rostlina opylována větrem, musí pro rozmnožování zvednout květenství nad vodní hladinu. Nepodařilo se nám najít žádné svědky ani literární zdroje pro výskyt v tekoucích vodách v našem regionu, kteří by někdy pozorovali takové stadium kvetení. Možná, že silné proudy ztěžují květu vystoupit nad vodní hladinu. Hlavní způsob rozmnožování je zde tedy vegetativní, výhradně prostřednictvím zelených částí rostlin.

Kde můžeme najít stolístek střídavokvětý?

Stolístek střídavokvětý dává přednost mělkým vodním plochám chudým na živiny a vápenatým vodám. Přikládá velký význam čistotě. Pokud je vodní plocha příliš zakalená nebo bohatá na živiny, mizí. V Bavorsku je hlavní oblast výskytu tohoto druhu v rychle tekoucích nízkých horských potocích Bavorského a Hornofalckého lesa. V České republice se vyskytuje v jižní části jižních Čech, v řekách Vltavě, Otavě a jejich přítocích. Její areál rozšíření se překrývá s areálem perlorodky říční. Tento druh se vyskytuje i ve stojatých vodách a na některých místech je to jeho hlavní stanoviště. V oblasti Bavorského, Českého a Hornofalckého lesa se však vyskytuje téměř výhradně v tekoucích vodách.

Nebezpečí

V současné době nesplňuje požadavky na kvalitu vody pro stolístek mnoho vodních útvarů. Invaze z průmyslu a zemědělství, výstavba vodních toků nebo nadměrné využívání turisty poškozují biotopy tohoto druhu. V důsledku toho je tento druh v mnoha zemích a regionech zařazen do Červeného seznamu ohrožených druhů jako přinejmenším ohrožený. V Bavorsku je klasifikován jako kriticky ohrožený (Červený seznam BY: 2) a v Česku jako vzácný, ohrožený druh (Červený seznam ČR: C2r).

Zvláštní vlastnosti

Vzácně tvoří stolístek střídavokvětý také suchozemské formy, což znamená, že může kolonizovat i obojživelná stanoviště nebo přežívat nízkou hladinu vody. Listy jsou kratší, ale silnější a hřbetně uspořádané. Výhonky leží bezvládně na dně.

Jak již bylo zmíněno, rostlina dává přednost čistým vodám chudým na živiny. Jinými slovy, pokud se tato rostlina vyskytuje, kvalita vody je dobrá.

Změny prostředí však nemusí vždy znamenat, že druh z lokality vymizel. Například ve velmi čistých vodách se vyskytuje v hlubších oblastech a s rostoucím zákalem se stěhuje k mělčím okrajům vody. S rostoucím znečištěním se mění tloušťka stonku a délka listů. Délku listů ovlivňuje také substrát, na kterém rostlina roste. Největší je na rašelinných substrátech ve srovnání s pískem nebo hlínou.

Autorka textu:

  • Julia Sattler – Universität Regensburg – Ústav botaniky

Autor fotografií:

  • Radim Cibulka, Salvia – Ekologický institut, z.s.

You cannot copy content of this page