Krajina v proměnách

Intenzivně užívaná sušší louka

Takovéto louky jsou často dosévané produktivními druhy trav (produkují hodně biomasy) např. kostřavou rákosovitou nebo jílkem vytrvalým a bývají i více hnojeny. Pokud jsou takovéto druhově chudé louky dlouhodobě užívány bez intenzivního hnojení, začnou se původní druhy těchto typů luk vracet zpět. Šíří se pomalu z okolního prostředí, pokud jsou odpovídající biotopy poblíž.

You cannot copy content of this page