Krajina v proměnách

Intenzivně užívaná sušší louka

V produkčních loukách, sečených několikrát ročně, silně dominují traviny nad dvouděložnými rostlinami. To je žádoucí z hlediska výše zisku píce, avšak druhová rozmanitost všech organismů trpí.

You cannot copy content of this page