Krajina v proměnách

Křoví

Rozsáhlý porost trnky obecné (Prunus spinosa) na bývalém poli. Na bavorské straně železné opony lidé poměrně často vysazují rozsáhlé porosty původních druhů křovin např. hlohů (Crataegus sp.) či trnek (Prunus spinosa). Křoviny jsou v krajině důležité zejména pro ptáky, kteří zde nacházejí bezpečné úkryty, možnosti k hnízdění a dostatek potravy.

You cannot copy content of this page