Krajina v proměnách

Vlhkomilný listnatý les

Les s břízou bělokorou (Betula pendula), topolem osikou (Populus tremula) a statnějších vrb (Salix fragilis, Salix caprea) vzniklý spontánním procesem zvaným sukcese. Všechny výše uvedené druhy mají obrovské množství lehkých diaspory (šiřitelné větrem či vodou) a osidlují vhodná stanoviště poměrně rychle. A tak na téměř libovolných místech, kde tomu člověk aktivně nebránil, vznikly vlhké či sušší varianty spontánních novodobých lesů.

You cannot copy content of this page