Krajina v proměnách

Odchovna perlorodek říčních v Huschermühle

Tradiční bavorský mlýn oživený novou náplní. Zde se pokoušejí o aktivní záchranu celoevropsky kriticky ohroženého mlže perlorodky říční. Perlorodku říční se zde snaží nejen množit a odchovávat, ale zapojují se do výzkumu a širší ochrany tohoto živočicha. Více na stránkách Bund Naturschütz (jen DE).

You cannot copy content of this page