Krajina v proměnách

Přirozený potok

Lužní potok je ukázkový meandrující hraniční tok s čistou vodou a množstvím přirozených prvků (mělké široké koryto, štěrkové lavice, kamenité dno, mrtvé dřevo ve vodě atd.). Ve vodě často utváří rozsáhlé porosty vzácný a pro místní krajinu typický rdest rdesnolistý (Potamogeton polygonifolius). V takovém prostředí žijí jedny z posledních životaschopných populací perlorodky říční ve střední Evropě. V nivě tohoto toku se také daří bobru evropskému, který si tok přetváří dle svých potřeb.

You cannot copy content of this page