Krajina v proměnách

Kanalizovaný potok

Rokytnice je na dlouhých úsecích v horním toku technicky upravena, narovnána a kanalizována. Voda teče rovným nehostinným dlážděným korytem, které neskýtá tišiny, zpětné proudy, sedimenty, ani úkrytová místa jako škvíry mezi kameny nebo mrtvé dřevo. V takových vodách perlorodky ani pstruzi, kteří jsou pro rozmnožování perlorodky nezbytným hostitelem, nemohou žít. Tento tok bude snad v budoucnu revitalizován, jako část Lužního potoka u obce Pastviny.

You cannot copy content of this page