Krajina v proměnách

Lužní les

Vlhkomilný listnatý les v záplavové oblasti Lužního potoka. Ve stromovém patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), v bylinném patře je na jaře hojná sasanka hajní (Anemone nemorosa), v létě často dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Tyto současné lesy byly před necelými sto lety ještě poměrně světlými a nezapojenými křovinami, jak o tom svědčí staré letecké ortofotomapy.

You cannot copy content of this page