Krajina v proměnách

Luční enkláva

Zdánlivě drobná louka na české straně je součástí rozsáhlé luční enklávy, kde byly před vysídlením oblasti tři usedlosti náležící obci Trojmezí. V minulosti zde byla mozaika polí a luk. V současnosti jsou to rozlehlé louky s velmi proměnlivou vlhkostí i kvalitou. Na okrajích bývají druhově pestré a ochranářsky cenné typy luk, na rozsáhlejších plochách bývalých polí jsou louky ruderalizované s nitrofilními druhy, prozrazujícími obohacení půdy dusíkem.

You cannot copy content of this page