Krajina v proměnách

Rybník u Huschermühle

Na fotografii je patrný jeden rybníček z drobné kaskády tří nádrží. Rybníky sloužily jako rezervoár vody pro pohon bývalého mlýna. Dnes se používají k chovu ryb a k zadržování vody v krajině. Obzvláště na německé straně je řada rybníčků ponechána bez ryb, což je skvělé pro výskyt řady vzácných druhů vodních rostlin souhrnně označovaných jako makrofyta. Jsou to např. rdest vzplývavý (Potamogeton natans), masožravá bublinatka jižní (Utricularia australis) či dokonce silně ohrožený plavín štítnatý (Nymphoides peltata).

You cannot copy content of this page