Krajina v proměnách

Vesnice a okolí

Drobné pohraniční vesničky Sigmundsgrün, Ludwigsbrunn, Faßmansreuth a jejich zemědělské okolí tvořené menšími poli a intenzivními lukami. Zdejší struktura krajiny, rodové vlastnictví půdy atd. se od druhé světové války oproti české části pohraničí prakticky nezměnila. Na české straně zanikly desítky obcí v celých tzv. Sudetech. Oproti českému příhraničí bývá to německé do posledního kousku půdy využito a pečlivě pokoseno, což mu někde ubírá na druhové pestrosti. V české části krajina zase čelí nebývalému spontánnímu zarůstání – sukcesi.

You cannot copy content of this page