Krajina v proměnách

Signálka

Přehledná rovná silnice podél české strany hraničního pásma. Její bezprostřední okolí (několik metrů na obě strany) bylo udržováno vykosené. Opatření sloužilo k „ochraně hranic“ Československa. Od pádu Železné opony postupně okolí signálky zarůstá vysokými bylinami a postupně se zapojujícím pásem dřevin. Na některých místech je i v současnosti bezlesí udržováno narušování technikou např. na skládkách dřeva či v okolí turistických altánů. Kolem signálky rostou vzácnější druhy domácí flóry i nepůvodní cizinci, a utvářejí novodobý biotop.

You cannot copy content of this page