Krajina v proměnách

Hospodářský les

Vzrostlý, velmi rozsáhlý a převážně smrkový les určený pro zisk dřevní hmoty, tvoří jednu z hlavních složek zdejší krajiny. Další druhy stromů jako borovice lesní, jedle bělokorá a jiné bývají podstatně vzácnější, listnaté druhy chybí na rozsáhlých plochách zcela. Bylinné patro je druhově chudé, někde jen s metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) a brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtilus). V tmavých hustých porostech i nenáročné byliny zcela chybí. Na německé straně bývá do jehličnatých porostů vysazován buk lesní případně i další druhy dřevin.   

You cannot copy content of this page