Krajina v proměnách

"Ašská" louka

V Ašském výběžku a jeho blízkém okolí si vegetační věda láme hlavu, jak místní typy luk klasifikovat. Klasický přístup využívající typických a diagnostických druhů zde poněkud selhává. Jinde striktně vlhkomilné druhy, jako metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), krvavec toten (Sanguisorba officinalis) nebo pcháč bahenní (Cirsium palustre) zde rostou i v sušších typech luk. Některé diagnostické druhy určitých typů luk zcela chybí. Na tomto místě je vyvinut ochuzený typ horských trojštětových luk, kde chybí jinde běžný trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) či mochna zlatá (Potentilla aurea). Jednotlivé typy luk na Ašsku přechází vlivem atlantského vlhčího klimatu nenápadně jedna v druhou a jejich klasifikace je obtížná.

You cannot copy content of this page