Krajina v proměnách

Rozsáhlé louky

Rozsáhlejší louky na mírných svazích s hlubší půdou bývaly v minulosti polními kulturami případně směsicí luk a polí. V současnosti se na nich obvykle vyskytují mezofilní ovsíkové louky, které se kosí dvakrát ročně, případně jsou používány jako pastviny skotu. Kromě ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) se zde vyskytuje kostřava červená (Festuca rubra), srha laločnatá (Dactylis glomerata), z dvouděložných rostlin bývá přítomen jetel luční (Trifolium pratense), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) a zvonek rozkladitý (Campanula patula). 

You cannot copy content of this page