Krajina v proměnách

Vlhká louka

z části zarůstající keři bochníkovitých vrb ušatých (Salix aurita) a dalšími dřevinami jako krušina olšová (Frangula alnus). Plynulé přechody bezlesích biotopů reagují svým složením na gradient vlhkosti poskytují životní prostor čertkusu lučnímu (Succisa pratensis), který roste na střídavě vlhkých loukách. Střídmé hospodaření umožňuje existenci často bohatě kvetoucích porostů různých druhů rostlin. Vrby vytvářejí závětří a zpestřují prostorovou strukturu luk. Takovýto životní prostor plný úkrytových a potravních příležitostí vyhledává hnědásek chrastavcový.

You cannot copy content of this page