Krajina v proměnách

Niva

V nivě Rokytnice nad soutokem s Lužním potokem se vyskytuje mozaika vlhkomilných biotopů – mokřadních vrbin, tužebníkových lad, pcháčových a aluviálních psárkových luk. Celá niva byla okolo roku 1950 ještě bezlesá, tvořená lukami a někde i políčky okolo roztroušených usedlostí rozvolněné obce Trojmezí. Lužní les doprovázející potok s dominancí olše a břízy, se rozvinul až po vysídlení českého pohraničí.   

You cannot copy content of this page