Krajina v proměnách

Březové hájky

Březové hájky se často vyskytují v krajině na živinami chudých a spíše sušších stanovištích. Na vlhkých stanovištích bývá bříza spíše příměsí. Bříza je pionýrským druhem dřevin typickým pro bývalé pastviny, lesní paseky, militární zóny, ruiny budov, nejrůznější brownfields atp. Některé březové porosty skrývají zbytky druhově pestrých trávníků a jsou tak jejich potenciálním místem k přežití (refugiem).

You cannot copy content of this page