Krajina v proměnách

Tužebníková lada

Tužebníková lada často zarůstají bochníkovitými typy vrb (Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra). Druhově poměrně chudá lada se obvykle vyvinula na vlhkých až mokrých půdách vlivem absence hospodaření z druhově pestřejších pcháčových luk. Vytrvalé rostliny jako rdesno hadí kořen (Bistorta major) nebo vzácnější prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) či kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), dokáží v porostech přežívat desítky let. Pokud se konkurence sníží (např. pravidelným koseném nebo pastvou), dokážou se jejich populace opět rozšířit. Pokud vrby začnou převažovat hovoříme o mokřadních vrbinách.

You cannot copy content of this page