Krajina v proměnách

Smilkové trávníky

Na mělkých kyselých půdách se vytváří tzv. smilkové trávníky, kde dominují subtilnější druhy travin jako smilka tuhá (Nardus stricta), psineček obecný (Agrostis capillaris) nebo trojzubec poléhavý (Danthonia decumbens). Bývají málo úživné a produktivní, v minulosti šlo hlavně o pastviny či jednosečné louky. Tyto trávníky nesnáší hnojení, které vede k dominanci statných druhů rostlin z jiných typů trávníků, hlavně trav. Díky nízké konkurenci se zde vyskytují vzácnější a ochranářsky významné druhy rostlin jako prha arnika (Arnica montana), vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia), hrachor horský (Lathyrus linifolius) či všivec lesní (Pedicularis sylvaticus). Na vlhčích smilkových trávnících se daří i čertkusu lučnímu (Succisa pratensis).

You cannot copy content of this page