Krajina v proměnách

Silně podmáčené vlhké lado

V silně podmáčených vlhkých ladech často převládne jen jeden nebo několik málo druhů rostlin. Dominantní druhy vytváří velké množství biomasy, která se mění na stařinu (nekromasu), zůstává na místě a v biotopu se hromadí. Stařina pak fyzicky brání dalším druhům rostlin se zde uplatňovat. Biodiverzitě zde prospívá alespoň občasná seč s odstraněním biomasy nebo extenzivní pastva zvířat. Správná míra narušení zde vede k vyšší druhové pestrosti a často výskytu vzácných či ohrožených druhů.

You cannot copy content of this page