Krajina v proměnách

Vlhká zaplavovaná louka

Na zaplavovaných nivách vodních toků se na propustnějších půdách vyvíjejí aluviální psárkové louky s dominancí trav psárky (Alopecurus pratensis), metlice trsnaté (Deschamspia cespitosa) či medyňku vlnatého (Holcus molis). Na glejových půdách a trvaleji vlhkých místech na se utváří louky pcháčové. Zde jak název napovídá mohou dominovat druhy pcháčů, typicky pcháč bahenní (Cirsium palustre) či p. různolistý (heterophyllum). K těmto vůdčím druhům se přidává řada dalších, podle jejich ekologických nároků, způsobu hospodaření a dalších specifických podmínek daného stanoviště.

You cannot copy content of this page