Krajina v proměnách

Vlhká lada

Velmi vlhké části niv se obtížně obhospodařují, jsou užívány pouze někde a někdy. Na nenarušovaných mokrých místech se na místě luk tvoří vlhká lada. Zde dominují statné druhy rostlin jako tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), některé druhy ostřic jako ostřice ostrá (Carex acutiformis), o. zobánkatá ( rostrata), o. štíhlá (C. acuta) či chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Bez managementu tyto plochy postupně zarostou dřevinami, zejména olšemi a mokřadními druhy vrb. Zástin dřevin kompletně změní ekologické podmínky a časem se lada změní ve vlhkomilný les.  

You cannot copy content of this page