Krajina v proměnách

Silnička

Prašné cesty nahradily pohodlné asfaltové. Podél silnic i dalších komunikací se snadno šíří ruderální a nepůvodní druhy rostlin. Na druhou stranu bývají často lemovány stromy, či stromořadím. Vlivem pravidelné údržby meze nad cestami nezarůstají. Místy bývají druhově pestré s výskytem nektarodárných rostlin, které využívají nejrůznější bezobratlí.

You cannot copy content of this page