Pstruh potoční obecný

Salmo trutta fario

Perlorodka říční

Margaritifera margaritifera

pstuhthumbnail