Pstruh obecný potoční

Salmo trutta fario

Pstruh obecný potoční je sladkovodní ryba, jejíž přítomnost v tocích je zásadní pro rozmnožování perlorodky říční. Larvy se přichycují na žábry pstruhů a prodělávají tam svou metamorfózu. Bez této fáze nemůže perlorodka dokončit svůj vývojový cyklus.

You cannot copy content of this page