Testovací model

Perlorodka

Perlorodka říční je dlouhověký sladkovodní mlž, který se ve vodách střední Evropy běžně dožívá 60-100 let. V jižnějších krajích mají perlorodky život kratší, v severnějších a chladnějších vodách naopak výrazně delší. Severské populace perlorodek se běžně dožívají 200 let. Věk nejstaršího nalezeného jedince byl určen na úctyhodných 280 let. Vědci odhadují, že perlorodky obývají zemi již 200 milionů let, a považují je za nejprimitivnější sladkovodní mlže. Ačkoliv jsou v přírodě velmi nenápadné, jejich život je náramně pestrý.

You cannot copy content of this page