Krajina v proměnách

Ruiny

Na ruinách budov, které zbyly po rozpadlých usedlostech, začaly růst dřeviny typické pro živinami bohaté a vlhké suťové lesy. Jsou to hlavně javory kleny, vysoké vrby jívy, jasany a místy i lípy či jilmy. Často zde nalezneme staré ovocné stromy a keře. Někdy se jedná o statné stromy rostoucí vedle usedlosti jako hromové stromy (bleskosvody) nebo jen jako okrasa a orientační bod. V rozvalinách nacházíme zplanělé populace kdysi pěstovaných okrasných či kuchyňských rostlin jako večernice vonná (Hesperis matronalis), všedobr horský (Imperatoria ostruthium), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) atp. Podobný obrázek se naskýtá po celých českých Sudetech.

You cannot copy content of this page